Xử lý nước thải sinh hoạt theo cách nào là chất lượng nhất


Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ cuộc sống sinh hoạt của chúng ta như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan nhà nước,… Vì sự tác động của môi trường và quá trình đô thị hóa nhanh mà nước sinh hoạt đang ngày càng bị ô nhiễm. Do vậy, việc xử lý nước thải sinh hoat hiện nay đang là vấn đề cấp bách của toàn xã hội.

Hiện nay, có 3 biện pháp xử lý nước thải thông dụng là: biện pháp xử lý hóa học, hóa lý và sinh học.

- Phương pháp xử lý hóa học nên dùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gồm có: trung hòa, oxy hóa khử, tạo kết tủa hoặc phản ứng phân hủy các hợp chất độc hại. Cơ sở của biện pháp xử lý này là các phản ứng hóa học diễn ra giữa chất ô nhiễm và hóa chất thêm vào. Vì thế, ưu điểm của biện pháp này là có hiệu quả cao, hay được dùng trong các hệ thống xử lý nước khép kín.

Tuy nhiên, biện pháp hóa học có nhược điểm là chi phí vận hành cao, không thích hợp cho các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với quy mô lớn. Bản chất của phương pháp này trong thời gian xử lý nước thải sinh hoạt là ứng dụng các quá trình vật lý và hoá học để đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó để gây tác động với các tạp chất bẩn, biến đổi hoá học, tạo thành các chất khác dưới dạng cặn hoặc chất hoà tan nhưng không độc hại hoặc gây ô nhiễm môi trường. Cách này giúp mọi người đánh giá tác động môi trường ĐTM một cách chính xác nhất.


- Phương pháp xử lý sinh học có tính chất là dùng khả năng sống và hoạt động của các vi sinh vật có ích để phân huỷ các chất hữu cơ và các thành phần ô nhiễm trong nước thải. Những quá trình xử lý sinh học chủ yếu có năm nhóm chính: quá trình hiếu khí, quá trình trung gian anoxic, quá trình kị khí, quá trình kết hợp hiếu khí – trung gian anoxic – kị khí các quá trình hồ. Đối với việc xử lý nước thải sinh hoạt có yêu cầu đầu ra không quá khắt khe đối với chỉ tiêu N và P, quá trình xử lý hiếu khí bằng bùn hoạt tính là quá trình xử lý sinh học thường được áp dụng nhất.

Xử lý nước thải sinh hoạt theo cách nào là chất lượng nhất
Xử lý nước thải sinh hoạt theo cách nào là chất lượng nhất


- Biện pháp hóa lý luôn được ứng dụng để xử lý nước thải là: keo tụ, tuyển nổi, đông tụ, hấp phụ, trao đổi ion, thấm lọc ngược và siêu lọc… Giai đoạn xử lý hoá lý có thể là giai đoạn xử lý độc lập hoặc xử lý cùng với các phương pháp cơ học, hoá học, sinh học trong công nghệ xử lý nước thải hoàn chỉnh. Phương pháp này cũng giúp ta đánh giá tác động môi trường ĐTM một cách thiết thực nhất.

Trên đây là ba phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt thông dụng nhất hiện nay, tuy nhiên, tùy từng thành phần và tính chất nước thải, mức độ cần thiết xử lý nước thải, lưu lượng và chế độ xả thải, đặc điểm nguồn tiếp nhận và quản lý hệ thống xử lý nước thải, điều kiện cơ sở hạ tầng,… để chúng ta chọn công nghệ xử lý nước thải sao cho thích hợp nhất.

 
giaythethaosuperfake.com © 2015. All Rights Reserved.

tour du lịch trung quốc . du lịch lào . du lịch malaysia . du lịch singapore . du lịch bali . du lịch đảo bali . du lịch nhật bản . du lịch nha trang . tour phượng hoàng cổ trấn .
Top